Smok Nord Kit

600,000

Smok Nord  là sản phẩm thiết kế đẹp

Pin tốt

Giá thành hợp lý

Cảm giác hút thoáng, nhiều khói

Phù hợp với các loại juice hoa quả, mát

Có 3 loại đầu đốt 0.6 , 0.8 và 1.4 ohm phù hợp cho người thích thay đổi hương vị

Category: Tags: ,