Zero Pod System

450,000

Zero Pod là một trong những sản phẩm luôn được người dùng ủng hộ

Phù hợp cho những người mới bắt đầu muốn trải nghiệm pod

Có 3 chế độ đốt tinh dầu

Hút thoáng, khói lên vừa phải, vị lên vừa phải