ORCHID POD KIT

1,100,000

ORCHID POD KIT là sản phẩm mới, sang trọng, cao cấp, hiện đại

Sản phẩm pod system đầu tiên có thể chỉnh công suất và nhiệt độ đốt trên màn hình máy

Cảm giác hút thoáng, phù hợp với hầu hết các loại juice

Pin của ORCHID POD KIT cực kỳ tốt