Hyper Bar 12000 Puffs (Pod 1 lần)

250,000

List vị : 

Cà phê sữa đá

Táo lạnh

Nho nha đam lạnh

Việt quất lạnh

Dứa lạnh

Chanh dây kiwi ổi

Chanh dây cam

Dưa hấu

Cocacola

Bạc hà ( best seller )

Giá 250k

Category: