Ido Mini Disposable Pod by MOX

120,000

List vị:
– Đậu xanh lạnh
– Việt quất lạnh
– Xoài lạnh
– Bạc hà lạnh
– Trà lạnh
– Hoa quả mix

 

Categories: ,