BMOR Venus Pod

220,000

List vị của Venus Pod:

  • Hoa quả nhiệt đới
  • Chanh dứa
  • Dưa hấu lạnh
  • Sữa dưa gang
  • Chuối lạnh
  • Xoài lạnh
  • Cam dứa xoài
  • Việt quất lạnh
  • Nho
  • Sữa dừa
Category: