Pod Lucy 3000 Hơi

250,000

Hiện Pod Lucy có 10 hương vị cho các khách trải nghiệm :

  • Strawberry watermelon : Dâu dưa hấu
  • Banana ice : Chuối lạnh
  • Mango ice : Xoài lạnh
  • Lychee ice : Vải lạnh
  • Blueberry : Việt quất lạnh
  • Peach ice : Vải lạnh
  • Grape ice : Nho lạnh
  • Watermelon ice : Dưa hấu lạnh 
  • Strawberry ice : Dâu lạnh
  • Mango banana : Xoài chuối
Category: