Again DTL Disposable Pod

150,000

List vị:
– Nho lạnh
– Mâm xôi lạnh
– Xoài xanh lạnh
– Bạc hà lạnh
– Dứa dừa
– Redbull
– Bưởi
– Dâu kiwi
– Đào
– Việt quất
– Cola chanh

Categories: ,