Frozen Fruity Juice

280,000

List vị:

  • Ổi Hồng
  • Dứa Xoài Đào
  • Dứa Cam Chuối
  • Xoài Chanh leo
  • Sữa Chua Đào
  • Dứa Dừa Rượu Rum
  • Chuối Sữa
Category: