Jooze juice

120,000

List vị:

Jooze:

– Xoài lạnh

– Dâu lạnh

– Thuốc lá ngũ cốc

 

Category: