Golden Ticket Juice

320,000

Golden Ticket Juice Salt nic

  • Dung tích 30ml 
  • Nồng độ nicotine 24mg và 48mg 
  • Xuất xứ: Mỹ
  • NSX: Met4 Vapor