supper cool htpc Juice

280,000

List vị:
– Strawberry Frots: Dâu lạnh
– Artic Mango: Xoài lạnh
– Green Apple: Táo xanh lạnh
– Grape Blast: Nho lạnh
– Laimoon: Chanh lạnh
– Lychee Longan: Vải lạnh

 

Category: