Ice pop juice

280,000

– Táo lạnh
– Bạc hà mát lạnh
– Dâu dưa hấu lạnh
– Xoài dâu lạnh
– Dâu kiwi lạnh.

 

Category: