Usalt juice salt nic

280,000

Usalt juice salt nic là dòng juice nội địa cao cấp của Trung Quốc. Đây là dòng juice chất lượng cao với nồng độ nicotine 30mg / 50mg với 10 flavor: Caramel Tobacco, Ice Mango, Litchi Grape, Milk Strawberry, Mixed Fruit, Nutty Tobacco, Original Tobacco, Sweet Menthol, USA Tobacco, Blueberry Blast.