Tokyo juice salt nic

280,000

Tokyo juice salt nic một trong những loại Juice Pod xứng đáng trong top những loại Juice Pod system đáng trải nghiệm.

Hiện tại Tokyo salt nic có nhiều vị. Một sản phẩm đến từ Nhật Bản thì chất lượng khỏi bàn.