Icy Fruity Juice

280,000

List vị:
– Đào lê lạnh
– Dâu dưa hấu lạnh
– Vải nho lạnh
– Vải lạnh
– Coca lạnh
– Dưa gang lạnh
– Táo xanh lạnh

 

Category: