Sikary epoch kit Pod system

680,000

Sikary epoch kit Pod

Hiện shop có đủ 4 màu (Dark Grey, Blue, Black, Red) và 6 flavor:
– Urban Tobacco: Thuốc lá hạt
– Hip-hop Melon: Dưa gang
– Banana Ice: Chuối lạnh
– Tiansheng Tea: Thiên trà
– Pineapple: Dứa
– Arctic Mint: Bạc hà mát lạnh

Category: Tag: