Tokyo Glass Version

280,000

– Táo xanh lạnh
– Xoài chín lạnh
– Nho lạnh
– Vải lạnh
– Đào lạnh
– Bưởi lạnh
– Chuối lạnh
Giá bán: 320k/chai 30ml

Category: