Smooth Juice Pod

270,000

List vị: 30-40mg
Cigar Vani: Xì gà Vani
Machiato Tobacco: Thuốc lá Cafe
Hazelnut Milk Tobacco: Thuốc lá hạt dẻ sữa
Brown Sugar Milk: Sữa tươi trân trâu Đường nâu

 

Category: