Juice Vappro

280,000

  • 𝗗̵𝗼̣̂ 𝗹𝗮̣𝗻𝗵: 9.5/10
  • 𝗗̵𝗼̣̂ 𝗻𝗴𝗼̣𝘁: 7/10
  • 𝗡𝗶𝗰𝗼𝘁𝗶𝗻: 8/10
  • 𝗕𝗲̂̀𝗻 𝗰𝗼𝗶𝗹: 8/10

𝗟𝗶𝘀𝘁 𝘃𝗶̣ :

𝗣𝗘𝗔𝗖𝗛 𝗣𝗟𝗨𝗠 – Mận Đào 

𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗡𝗚𝗢 – Xoài Non

𝗥𝗘𝗗 𝗧𝗘𝗔 – Hồng Trà Sủi Bọt

𝗟𝗘𝗠𝗢𝗡 𝗟𝗬𝗖𝗛𝗘𝗘 – Vải Chanh

𝗦𝗡𝗢𝗪 𝗟𝗘𝗠𝗢𝗡 – Chanh Tuyết

𝗖𝗢𝗖𝗢𝗡𝗨𝗧 𝗠𝗔𝗡𝗚𝗢 – Xoài Dừa

𝗔𝗣𝗣𝗟𝗘 𝗠𝗜𝗡𝗧 𝗧𝗘𝗔 – Trà Táo Bạc Hà 

𝗦𝗧𝗥𝗔𝗪𝗕𝗘𝗥𝗥𝗬 𝗦𝗢𝗗𝗔 – Soda Dâu Tây

𝗦𝗢𝗨𝗥𝗦𝗢𝗣 𝗦𝗠𝗢𝗢𝗧𝗛𝗜𝗘 – Sinh Tố Mãng Cầu 

𝗣𝗔𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗙𝗥𝗨𝗜𝗧 𝗕𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 – Chanh Leo Chuối

𝗦𝗨𝗠𝗠𝗘𝗥 𝗗𝗥𝗘𝗔𝗠 – Giấc Mơ Mùa Hè ( 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑢𝑚 )

𝗖𝗛𝗘𝗥𝗥𝗬 𝗕𝗟𝗨𝗘𝗕𝗘𝗥𝗥𝗬 𝗖𝗥𝗘𝗔𝗠 – Kem Cherry Việt Quất

𝗦𝗧𝗔𝗥𝗙𝗥𝗨𝗜𝗧 – Quả Khế ( 𝙗𝙚𝙨𝙩 )

𝗚𝗥𝗔𝗣𝗘 𝗪𝗜𝗡𝗘 – Vang Nho ( 𝙣𝙚𝙬 )

𝗣𝗜𝗡𝗘𝗔𝗣𝗣𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗖𝗢𝗡𝗨𝗧 – Dứa Dừa ( 𝙣𝙚𝙬 )

𝗣𝗜𝗡𝗘𝗔𝗣𝗣𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗡𝗚𝗢 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗛 – Dứa Xoài Đào ( 𝙣𝙚𝙬 )

𝗦𝗧𝗥𝗔𝗪𝗕𝗘𝗥𝗥𝗬 𝗚𝗥𝗔𝗣𝗘 𝗠𝗔𝗡𝗚𝗢𝗦𝗧𝗘𝗘𝗡 – Dâu Nho Măng Cụt ( 𝙣𝙚𝙬 )

Category: