Daddy’s Juice

280,000

“Daddy’s Juice” hay juice của bố ý chỉ đồ uống dành cho những người đàn ông, thì với những chai 𝐃𝐚𝐝𝐝𝐲’𝐬 𝐉𝐮𝐢𝐜𝐞 đến từ 𝐋&𝐒𝐋 𝐕𝐚𝐩𝐨𝐫 cũng mang ý nghĩa tương tự, nhưng sâu sắc và gần gũi hơn bao giờ hết, đây chính xác là chai juice của những ông bố, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Category: