Moon salt juice

280,000

𝐋𝐢𝐬𝐭 𝐯𝐢̣:

GRAPE – Nho Mĩ

BLUEBERRY – Việt Quất

WATERMELON & STRAWBERRY

Dâu mix Dưa hấu

PEACH – Đào

MANGO – Xoài Xanh

APPLE – Táo Xanh

HONEYDEW – Dưa Lưới

CHOCOMINT – Chocola Bạc hà

MANGOSTEEN – Măng cụt

PASSION FRUIT – Chanh dây

Category: