Circle Pub juice pod

280,000

List vị :
– Sex on the beach : đào, việt quất, cam mix tí ti vodka của Putin
– Pina Colada : quá quen với hương vị biển của dứa dừa rượu rum, hứa là lên vị rượu rum chuẩn đét
– Mai Tai : Chanh, cam mix rum đen
– Pear Martini : chanh, lê và vẫn cứ là Vodka putin

Category: