Hoody Juice

120,000

– Đào Dưa Gang

– Mãng Cầu Kiwi

– Vải Chanh Táo

– Vải Ổi

– Sinh Tố Mãng Cầu

– Táo Mận 

– Vải Dâu Kiwi

– Vải Măng Cụt

– Nho Dứa

– Đào Măng Cụt

Category: